Dla Wydawnictwa Nowa Era zaprojektowalam logotyp serii oraz okładki do pakietu wychowania przedszkolnego. Projekt wymagał zróżnicowania poszczególnych grup wiekowych (3-, 4-, 5- i 6-latki) w obrębie całego cyklu, a także zróżnicowanie poszczególnych elementów w obrębie pakietu dla jednej grupy wiekowej. Posłużyłam się w tym celu kolorem (m. in. różnicując kolorystykę logotypu), rodzajem i ilością stockowych elementów ilustracyjnych (dostosowując je do danej grupy wiekowej) oraz innymi zabiegami graficznymi i typograficznymi. Efekty do obejrzenia na wizualizacjach.

1
2
3
4
1

Każda z grup wiekowych ma przypisany swój kolor wiodący.

2

Poszczególne części kart pracy są czytelnie oznaczone.

3

Każda z części kart pracy ma odmienny kolor kółka z ilustracjami, a w każdej grupie wiekowej elementy oraz ich ilość ulegają zmianie.

4

Najmłodsza grupa wiekowa ma tylko jeden zeszyt z kartami pracy.