Bajki Natalii Gałczyńskiej

Ilustracje do baśni wydanych przez Świat Książki.