Podręcznik do kształcenia literackiego

Projekt strony tytułowej, rozkładówki otwierające każdy rozdzial, nawigacja, lekcje literackie i stylistyczne, lekcje dodatkowe i powtórzeniowe (w fomie infografik i gier)